Huisontruiming na overlijden

Wanneer er een dierbare is overleden, krijg je met veel verschillende zaken te maken. Zo zal je keuzes moeten maken voor de uitvaart, maar ook voor de spullen en het huis welke de overledene achterlaat. Ook bij de huisontruiming is het van belang rekening te houden met een aantal dingen, zodat er niks vergeten wordt in dit proces. Ook is het essentieel op de hoogte zijn van de toekomst van de opgeruimde spullen.

 

Het huis opruimen: dit kan je met de inboedel doen

Wanneer je begint aan de huisontruiming van de overledene, zal je ook moeten nadenken over het ‘tweede leven’ van de inboedel. Dit varieert van kleding tot aan meubels. Hierbij kan je verschillende keuzes maken. Als erfgenaam kan je ervoor kiezen waardevolle spullen zelf te houden als nagedachte aan de dierbare. Ook kan je ervoor kiezen bepaalde spullen een nieuwe toekomst te bieden. Zo kunnen er bijvoorbeeld spullen naar de veiling worden gebracht. Hierbij kan je ervoor kiezen het verdiende geld op de rekening van de erfgenamen te laten storten, maar kan je dit ook aan een goed doel schenken. Dit kan een mooi gebaar zijn, vooral als de overleden dierbare affiniteit met een bepaald goed doel had. Daarnaast is er ook de keuze om (een gedeelte) van de inboedel aan de kringloop te schenken. Kleding behoort ook tot de inboedel en kan ook een tweede leven krijgen, bijvoorbeeld door de kleding aan het Leger des Heils te schenken.

 

Dit kan je met niet-bruikbare spullen doen

Het kan voorkomen dat niet alle voorwerpen van de inboedel bruikbaar zijn om te schenken aan een goed doel, om te laten veilen of om door te verkopen. Je kunt er dan simpelweg voor kiezen om deze spullen naar de stort te brengen.

 

Gebruik deze tips voor de huisontruiming

Indien je de verantwoordelijkheid hebt of neemt wanneer een dierbare is overleden, kan je bovenstaande tips gebruiken voor huisontruiming.